NRS6

NRS6 er ein norsk standard for korleis pensjonskostnader skal behandlast i rekneskapen til arbeidsgivarar.

NRS er ei forkorting for norsk rekneskapsstandard.

Standardet gjeld rekneskapsføring ved normal oppfølging og oppfylling av  pensjonsplaner Pensjons­plan Ein pensjonsplan er ein avtale mellom arbeidsgivar og arbeidstakar om korleis pensjon skal tenast opp. Mer om Pensjons­plan . NRS6 skal hjelpe til at pensjonskostnadene blir rekna inn når dei kjem til, slik at dei blir fordelte systematisk og fornuftig over oppteningsperioden.

Standardet blir oppdatert jamleg.