Tidligere medlem?

Hvis du tidligere har vært medlem i Statens pensjonskasse, kan du ha opparbeidet deg rett til en fremtidig pensjon fra oss.

For å ha rett til en alderspensjon, må du

  • ha minst tre års samlet opptjening i Statens pensjonskasse og eventuelt andre offentlige tjenestepensjonsordninger
  • søke om alderspensjon fra folketrygden når du fyller 67 år

For å ha rett til en uførepensjon, må du ha

  • sluttet i stilling med rett til medlemskap etter 01.01.1967 eller senere
  • minst tre års samlet opptjening i Statens pensjonskasse og eventuelt andre offentlige tjenestepensjonsordninger
  • fått innvilget uførepensjon i folketrygden

Du har ikke rett til uførepensjon i Statens pensjonskasse mens du mottar arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

Graden på uførepensjonen hos oss, blir den samme som du har i folketrygden.

Etterlattepensjon

For at ektefellen/den registrerte partneren din skal ha rett til ektefellepensjon etter deg, må du ha minst tre års samlet opptjening i Statens pensjonskasse og eventuelt andre offentlige tjenestepensjonsordninger.

Det er viktig at de etterlatte selv tar kontakt med oss.