Pensjons­seminar

Kan du nok om pensjon? Vet du hva du kan forvente deg i pensjon fra NAV og fra Statens pensjonskasse? Vi tilbyr nå et åpent dagskurs om dine pensjonsrettigheter for deg som er født i 1958 eller tidligere.

De nye reglene i pensjonsreformen øker behovet for god informasjon. Gjennom vårt kurs får du en innføring i hvilke regler som gjelder for deg og hvilke valgmuligheter du har.

Innhold

 • Alderspensjon i folketrygden
 • Statens pensjonskasses pensjonsprodukter
  - Alderspensjon
  - AFP
  - Uførepensjon
  - Etterlattepensjoner
  - Ulike valgmuligheter
 • Boliglån 

Se fullstendig kursprogram

Pensjonsprognose med veiledning

I løpet av kurset får du utdelt din pensjonsprognose. Denne er utregnet på forhånd av SPK, basert på opplysningene vi har om deg.

Etter kurset får du tilbud om en personlig gjennomgang av pensjonsprognosen sammen med en veileder fra SPK. Pensjonsprognosen gir et godt bilde av hva du får i samlet pensjon ved ulike valgmuligheter.

Se hva pensjonsprognosen inneholder

Varighet

Kurset varer en dag med start klokken 09.00 og slutt klokken 16.30.

Målgruppe

Medlemmer i Statens pensjonskasse, født 1958 eller tidligere.

Praktisk informasjon og pris

Lunsj og kursmateriell er inkludert i kursavgiften.

Kursavgift per deltaker: 2.900,- kroner.

Dersom du avbestiller innen 14 dager før kursstart, betaler du ingen ting. Om du avbestiller senere enn dette, må du betale kursavgiften.

For mer informasjon, kontakt oss på kursogforedrag@spk.no.