Tjeneste­reiser i Norge

Ansatte i staten er yrkesskadeforsikret under tjenestereiser den tiden de utfører arbeid på reisen. I tillegg er den ansatt ulykkesforsikret under hele reisen (24-timers dekning) i henhold til særavtale for reiser innenlands for statens regning § 13.

Etter denne særavtalen erstattes reiseulykke som medfører død eller medisinsk invaliditet med inntil 15 G. Se nærmere om forsikringsdekning etter særavtale for reiser innenlands for statens regning SPH pkt. 4.3.2.