Tjeneste­reiser

Er du på tjenestereise i Norge eller utlandet? Da kan du være ulykkesforsikret dersom du skader deg.