Erstatnings­ordninger for forsvaret

Det er opprettet særordninger for personer som har blitt skadet under tjenestegjøring i internasjonale operasjoner og for personer som er blitt skadet under avtjening av verneplikt.