Erstatnings­ordninger for forsvaret

Dersom du blir skadet i tjeneste mens du avtjener verneplikt eller tjenestegjør i internasjonale operasjoner, så har du krav på økonomisk kompensasjon eller erstatning. Her kan du lese om dine rettigheter dersom et uhell skulle inntreffe.