Når er du forsikret?

Du er forsikret fra første arbeidsdag. Skaden må ha oppstått i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden, og den må falle inn under lovens definisjon av arbeidsulykke eller yrkessykdom.

Forsikringen gjelder skader påført under arbeid i Norge eller utlandet, når lovens øvrige vilkår er oppfylt. Du er forsikret uavhengig av hvem som er skyld i skaden.

Foreldet etter tre år

Arbeidstakers krav mot en forsikringsgiver foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderåret da du fikk – eller burde ha skaffet deg – nødvendig kunnskap om skaden eller sykdommen som ligger til grunn for kravet.