Hvem er yrkesskade­forsikret?

Yrkesskadeforsikring gjelder alle arbeidstakere. Det betyr at du har en lovfestet rett til erstatning dersom du blir utsatt for en yrkesskade eller pådrar deg en yrkessykdom.

Dersom arbeidsgiveren din er omfattet av Hovedtariffavtalen i staten, har du yrkesskadeforsikring hos oss. 

Det betyr at alle som utfører arbeid for staten, og som ikke er selvstendig oppdragstaker, dekkes av yrkesskadeforsikringen i Statens pensjonskasse. Dette gjelder også studenter som er i praksis i staten og personer på arbeidsmarkedstiltak. Også vernepliktige dekkes av ordningen, samt innsatte i fengsler og pasienter på sykehus, som utfører arbeid.

Er du statsansatt?

Dersom du er statsansatt, kan det gi deg ekstra rettigheter. Det betyr at:

  • du kan få en høyere erstatning ved noen tilfeller av yrkesskade.
  • du er ulykkesforsikret på fritiden når du er på reise i forbindelse med jobben din.

Etterlatte kan også ha rett på erstatning

Yrkesskadeforsikringen kan gi etterlatte rett til erstatning dersom en arbeidstaker dør som følge av en yrkesskade. Erstatningen kommer i tillegg til gruppelivserstatningen, men erstatningene skal samordnes. De som er dekket er ektefelle, samboer eller partner og barn under 20 år.

Det er et krav at du og din samboer har vært samboende med felles adresse i folkeregisteret i minimum to år – eller at dere er samboende og har felles barn. For militære i utenlandstjeneste må samboerskapet ha vart i minimum ni måneder.

Hvis det ikke er etterlatte eller forsørgede som har krav på erstatning, utbetales et beløp tilsvarende halvparten av folketrygdens grunnbeløp Grunn­beløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 96 883 kroner per 01.05.2018. Mer om Grunn­beløp  til dødsboet.