Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Psykiske belastningsskader

Tjeneste i internasjonale operasjoner er krevende. For enkelte blir oppdraget aldri sluttført fordi psykiske traumer følger dem lenge etter at de deltok i feltoperasjoner.

Dersom du mener at du har fått varige psykiske belastningsskader etter tjeneste i internasjonale operasjoner, kan du søke om kompensasjon.

Last ned søknadsbrev

 

Statens pensjonskasse håndterer søknadene om kompensasjon og erstatning på vegne av Forsvarsdepartementet.

 

Billighetserstatning

  • Den psykiske belastningsskaden må ha medført varig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent
  • Meget lempelige krav til bevis
  • Maksimal erstatning er 6 G

Les mer om billighetserstatning

Kompensasjon - 35 G

  • Den psykiske belastningsskaden må ha medført varig ervervsmessig uførhet
  • Lempelige krav til bevis
  • Maksimal kompensasjon er 35 G

Les mer om kompensasjon - 35 G

Kompensasjon - 65 G

  • Den psykiske belastningsskaden må ha medført varig ervervsmessig uførhet
  • Ordinære krav til bevis
  • Maksimal kompensasjon er 65 G

Les mer om kompensasjon - 65 G

Utgifter til spesialisterklæring

Vi dekker kostnader til spesialisterklæring, dersom erklæringen du har er for gammel eller ikke grundig nok.

Advokathjelp

Vi dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat hvis du har behov for det.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om erstatningsordningen? Ta kontakt med forsikringsavdelingen vår på telefon 22 24 15 53.

Be om råd

Det kan være lurt å kontakte andre som kjenner situasjonen din.
Her finner du en liste over veteranorganisasjonene.