Slik beregnes renten

Renten hos oss følger normrenten. Normrenten er den laveste rente en arbeidsgiver kan gi på utlån til en arbeidstaker uten at arbeidstakeren blir beskattet for en særfordel knyttet til lav rente.

Fastsettelse av renten

Fra 1. januar 2016 beregnes renten seks ganger i året med utgangspunkt i markedsrenten på boliglån som blir innrapportert til Finansportalen. Normrenten baseres på renten på boliglån på 1,5 millioner kroner innenfor 50 prosent sikkerhet - som tilsvarer en boligverdi på minst 3 millioner kroner. Det skal beregnes et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene hos Finansportalen med landsdekkende markedsområde og uten krav om for eksempel spesiell yrkestilknytning eller medlemskap. Boliglån der det kan kreves for eksempel konto med lønnsinngang (produktpakke), kan inngå.

Fra gjennomsnittet av de fem beste tilbudene gjøres det et fradrag på 0,15 prosentpoeng slik at normrenten ikke skal ligge nevneverdig over de aller beste lånetilbudene i markedet.

Det er Skatteetaten som er ansvarlig for utregning av normrenten.