Skal du innfri lånet ditt?

Du kan innfri lånet ditt når du selv ønsker det og uten at det tilkommer ekstra gebyrer. Ta kontakt med oss for å få korrekt innfrielsesbeløp.

Du eller din bankforbindelse må ta kontakt med oss per e-post eller per telefon for å få oppgitt korrekt innfrielsesbeløp per en gitt dato. Beløpet overføres til vår konto 6345 05 16300. KID-nummer benyttes ved innfrielser. Vår e-postadresse for innfrielse av lån er spklaan@spk.no.

Skal lånet innfris ved salg av bolig er det oppgjørsavdelingen hos megleren som tar kontakt med oss i forbindelse med oppgjøret og avslutningen av lånet.

Restgjeld og innfrielsesbeløp er ikke det samme

Vi gjør oppmerksom på at oppgitt restgjeld på Min side ikke inkluderer påløpte renter fram til innfrielsesdato.