Etablerings­gebyr

Etableringsgebyret er ei eingongsavgift som låntakar betalar til finansinstitusjonen ved inngåing av ein lånekontrakt.