Eigedoms­betegnelsar

Gnr = gårdsnummer, Bnr = bruksnummer, Fnr = festenummer, Snr = seksjonsnummer.