Jernbanens Pensjons­kassefond

Er du ansatt i et selskap underlagt enten NSB eller tidligere Jernbaneverkets virksomhet og samtidig er medlem hos oss, kan du låne inntil 500 000 kroner til bolig i Jernbanens Pensjonskassefond.

Dette omfatter følgende selskaper:

 • Vygruppen AS
 • Jernbanedirektoratet
 • Bane NOR SF
 • Norske Tog AS
 • Entur AS

Hvem kan få boliglån?

 • Yrkesaktive medlemmer
 • Alders- og uførepensjonister som mottar pensjon fra Statens pensjonskasse

Låntaker må bo i, og være eier eller medeier av boligen. Ved beordring kan boplikt vike.

Lånets formål og størrelse

Lån inntil 500 000 kroner gis til:

 • Kjøp av bolig
 • Refinansiering av boliglån som er pantesikret i den boligen som søkes belånt
 • Skifteoppgjør i forbindelse med skilsmisse
 • Utvidelse og ombygging av bolig

Det gis ikke lån med pant i aksjeleilighet eller leilighet i borettslag.

Krav til sikkerhet

Første prioritets pant med sikkerhet innenfor 80 prosent av godkjent markedsverdi.

Nærmere om markedsverdi og verdivurdering

Ved behov kan vi be om en verdivurdering fra eiendomsmegler når du søker om boliglån hos oss. Vi godtar kun verdivurdering der eiendomsmegler har vært på befaring i boligen din.

Det er viktig at verdivurderingen har opplysninger om boligens adresse og gårds- og bruksnummer, eller borettslagets navn og andelsnummer på leiligheten.

Nedbetalingstid

Det er maksimalt 30 års nedbetalingstid, hvorav inntil 5 års avdragsfrihet.

Øvrige vilkår

Låntaker plikter å gi beskjed ved flytting fra eller salg av boligen. Lånet forfaller til full innfrielse dersom låntaker flytter fra eller selger boligen.

Dersom låntaker slutter i stillingen som gir rett til medlemskap, plikter låntaker å gi oss beskjed om det og lånet sies opp med tre måneders varsel.

Ektefeller, samboere eller partnere som er medlemmer, kan få lån med pant i samme bolig. Det må sendes et søknadsskjema for hver låntaker.

Søke om lån

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema for å søke om lån.

Husk at du kan benytte deg av lån i Statens pensjonskasse i tillegg. Ved bruk av elektronisk søknadsskjema, må du da sende to søknader. Merk søknaden med Jernbanens Pensjonskassefond i andre opplysninger.

Vi vil som en del av søknadsbehandlingen vurdere lånesøkers økonomi og kredittverdighet.