Hva er renten?

Nominell rente på et lån med månedlige forfall er for tiden 2,667 %.

Med utgangspunkt i normrenten og betalingsfrekvensen, utgjør de nominelle rentesatsene:

  • Månedlige forfall 2,667 % p.a.
  • Kvartalsvis forfall 2,673 % p.a.
  • Halvårlige forfall 2,682 % p.a.

Vi tilbyr ikke fastrente på lån i Statens pensjonskasse.

Effektiv rente

Effektiv rente vil avhenge av størrelsen på lånet ditt.

Effektiv rente på et lån på for eksempel 1 700 000 kroner (annuitet) med 20 års nedbetalingstid er for tiden 2,737 %

Hvis du ønsker å beregne effektiv rente på lån fra oss, kan du bruke vår lånekalkulator

Endringer i rente- og gebyrvilkårene

Renten kan endres inntil seks ganger i året:

  • Januar
  • Mars
  • Mai
  • Juli
  • September
  • November

Dersom du har lån hos oss, får du et brev om endringer i rente- og gebyrvilkår minst seks uker før endringen trer i kraft.