Hva er renten?

Nominell rente på et lån med månedlige forfall er for tiden 2,178 %.

Oppdatert 6. mars 2017, gjelder frem til 1. juli 2017.

Med utgangspunkt i normrenten og betalingsfrekvensen, utgjør de nominelle rentesatsene:

  • Månedlige forfall 2,178 % p.a.*)
  • Kvartalsvis forfall 2,182 % p.a.
  • Halvårlige forfall 2,188 % p.a.

Vi tilbyr ikke fastrente på lån i Statens pensjonskasse.

*) Fra 1. januar 2016 tilbyr vi nye lånekunder kun månedlige terminer. Nåværende lånekunder med kvartalsvise eller halvårlige terminer vil fortsatt kunne beholde dette. Ved endring vil det derfor kun være mulig å endre til månedlige terminer.

Effektiv rente

Effektiv rente vil avhenge av størrelsen på lånet ditt.

Effektiv rente på et lån på for eksempel 1 700 000 kroner (annuitet) med 20 års nedbetalingstid er for tiden 2,249 %

Hvis du ønsker å beregne effektiv rente på lån fra oss, kan du bruke vår lånekalkulator

Endringer i rente- og gebyrvilkårene

Renten kan endres inntil seks ganger i året:

  • Januar
  • Mars
  • Mai
  • Juli
  • September
  • November

Dersom du har lån hos oss, får du varsel om endringer i rente- og gebyrvilkår i god tid før endringen trer i kraft.