Tilbyr Statens pensjons­kasse finansierings­bevis?

Vi tilbyr ikke finansieringsbevis. Du må derfor ta kontakt med banken din for å få det.

Selv om du ber om finansieringsbevis i banken, behøver du ikke ta opp lån der. Et finansieringsbevis er ikke det samme som et lånetilsagn.