Slik låner du til utbedring av bolig

Du kan søke om lån til oppussing og rehabilitering av boligen din. I tillegg kan du søke om lån til blant annet bygging av garasje og anneks samt opparbeidelse av tomt. Vi gir ikke lån til bygging av bolig.

Hvis du skal pusse opp, er det som hovedregel tilstrekkelig at du signerer egenerklæringen vi sender deg. 

Slik søker du:

  • Fyll ut vår elektroniske lånesøknad.
  • Signer lånedokumentene via linken vi sender deg per e-post.
  • Hvis du ikke har valgt elektronisk signatur av lånedokumentene sender vi deg svaret i posten og du må returnere lånetilbudet sammen med dokumentasjonen vi ber om.

Når vi har mottatt dokumentasjon fra deg, sendes pantedokumentet til tinglysning hos Statens kartverk. Når dokumentet er tinglyst kan lånet ditt utbetales.