Serielån eller annuitets­lån?

Du velger selv om du vil ha annuitetslån eller serielån hos oss.

Hvis du velger annuitetslån nedbetales lånet med like store terminbeløp inntil det er innfridd, fordi avdraget er justert i henhold til rentekostnaden. Avdragsdelen er liten og rentedelen stor i starten av nedbetalingstiden. I løpet av nedbetalingstiden blir avdragene høyere og rentedelen mindre. Terminkostnaden vil likevel variere ved renteendringer. 

I et serielån er avdragene faste. Terminbeløpene er høyest i starten av nedbetalingstiden, fordi rentedelen av lånet er variabel. Rentedelen utgjør en stor del av terminbeløpet. Innbetalingene er derfor høye i starten av nedbetalingstiden.

Du kan gå inn på vår lånekalkulator og se på forskjellen på et annuitetslån og serielån.