Kan jeg endre lånet mitt?

Vi vurderer søknader om endring av nedbetalingstid, terminforfall, avdragsfrihet og endring av serie- eller annuitetslån når vi mottar dem. For å endre lånet ditt, må du sende oss en skriftlig henvendelse minst en måned før terminforfallet endringen skal gjelde fra.

Hvis du ønsker å søke om endring av lånet ditt trenger vi informasjon om hvilken endring du ønsker, fullt navn og gjerne lånenummer.

Søk om endring av lånet.

Dersom endringen blir innvilget, vil du bli belastet et gebyr som legges til neste termin.

Endring av sikkerhet

Hvis du skal søke om vikelse av prioritet eller nedkvittering av pantet, må vi ha en skriftlig henvendelse fra deg eller banken din.

Ved eventuell innvilgning av endringen vil du bli belastet et gebyr som blir lagt til neste termin. Ved vikelse av prioritet kommer tinglysningsgebyr til Statens kartverk i tillegg.

For å søke om endring av sikkerhet trenger vi informasjon om hvor mye du skal låne i banken din, hva du ønsker at vi skal nedskrive vårt pant til, navnet på banken, ditt navn og gjerne lånenummer.

Hvis du skal søke om å vike prioritet må du legge ved følgende i søknaden din:

  • Siste års skattemelding (selvangivelse)
  • Siste måneds lønnsslipp

Søk om endring av sikkerhet.