Hvordan betaler jeg lånet mitt?

I nettbanken din kan du inngå avtale om eFaktura eller Avtalegiro for innbetaling av lånet. Giro for terminen blir sendt ca. 7-10 dager før forfallsdatoen.

Forfallsdatoen er fast den 15. i måneden. Det er ikke anledning til å endre denne.

Nedbetalingstid

Maksimal nedbetalingstid er 30 år. Av disse kan inntil 5 år være avdragsfrie.

Ekstraordinære nedbetalinger

Innbetalingen må merkes med ”ekstraordinær nedbetaling på lån nr XXXXXX”. Ved ekstraordinære innbetalinger skal ikke KID-nummer benyttes. Kontonummeret ved nedbetaling av boliglån er 6345 05 16300.

Ved ekstraordinær nedbetaling vil nedbetalingstiden automatisk reduseres. Ønsker du å opprettholde nedbetalingstiden må du sende en skriftlig melding, gjerne i en e-post.

Det er ingen gebyr for innfrielse av lån eller ekstraordinær nedbetaling på lånet. 

Det vil kunne ta 7-10 dager fra den ekstraordinære nedbetalingen er foretatt til du kan se innbetalingen på Min side medlem.

NB! Det er dessverre ikke mulig å innbetale på fremtidige terminforfall på forskudd. Alt du betaler inn utover det som varsles hver måned vil gå som nedbetaling på lånet.