Hvordan beregnes renten?

Renten hos oss følger normrenten. Det er Skatteetaten som er ansvarlig for å regne ut normrenten.

Normrenten er den laveste rente en arbeidsgiver kan gi på utlån til en arbeidstaker uten at arbeidstakeren skattes for en særfordel knyttet til lav rente.

Fastsettelse av renten

Renten beregnes seks ganger i året med utgangspunkt i markedsrenten på boliglån som blir innrapportert til Finansportalen. Normrenten baseres på renten på boliglån på 1,5 millioner kroner innenfor 50 prosent sikkerhet - som tilsvarer en boligverdi på minst 3 millioner kroner. Her kan du se hva renten er.

Skatteetaten beregner et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene hos Finansportalen med landsdekkende markedsområde og uten krav om for eksempel medlemskap eller spesiell tilknytning til yrke. Boliglån der det kan kreves for eksempel lønnskonto (produktpakke), kan inngå.

Fra gjennomsnittet av de fem beste tilbudene gjøres det et fradrag på 0,15 prosentpoeng slik at normrenten ikke skal ligge nevneverdig over de aller beste lånetilbud i markedet.