Hvor mye kan jeg låne?

Maksgrensen for lån i Statens pensjonskasse er 2,3 millioner per medlem. Hvis dere er to personer i husstanden som begge er medlem hos oss, kan dere til sammen søke om å låne 4,6 millioner.

Låneordningen er tariffestet i Hovedtariffavtalen i staten, som kan reforhandles hvert annet år. Statens pensjonskasse forvalter låneordningen på vegne av staten og har ingen påvirkning på maksimalt lånebeløp.