Hvilken sikkerhet krever dere?

Som medlem hos oss kan du søke om inntil 2 300 000 kroner i boliglån. Vi beregner sikkerheten for våre lån ut fra markedsverdi. Sikkerheten for boliglånet må være inntil 80 prosent av markedsverdien.

Sikkerhet på inntil 80 prosent av markedsverdi.

Du kan låne inntil 80 prosent av markedsverdien på boligen. Maksimalt lånebeløp per medlem er 2 300 000 kroner.

Noen banker krever førsteprioritets pant i boligen. Statens pensjonskasse kan etter vurdering innvilge lån med sikkerhet etter lån til annen bank. Det må komme frem i søknaden hvor mye lån den andre banken skal ha med prioritet/sikkerhet foran oss.

Unntak:

  • Laveste verdi av takst/verdivurdering og av kjøpesum vil bli brukt som beregningsgrunnlag
  • Vi gir ikke lån utover 80 prosent av markedsverdi. Vi tilbyr altså ikke 100 prosent finansiering ved kjøp av bolig.

Borettslagsbolig med fellesgjeld

Fellesgjeld blir lagt til oppgitt markedsverdi før sikkerhet inntil 80 prosent beregnes.

Sikkerheten for en leilighet i borettslag regner vi ut slik:

(Verditakst + fellesgjeld) x 80 % - fellesgjeld = maksimalt lånebeløp.

Landbrukseiendom (konsesjonspliktig)

Sikkerheten for boliglånet må være inntil 60 prosent av markedsverdi. Sikkerheten beregnes ut fra markedsverdi oppgitt i landbrukstakst fra godkjent takstmann.