Hva skjer ved elektronisk tinglysing?

Du kan tinglyse pantedokumentet ditt elektronisk. Det betyr at lånet ditt blir raskere utbetalt.

Elektronisk tinglysing kan gjøres for alle våre låneformål, bortsett fra lån til kjøp av ny bolig eller hvis du har aksjeleilighet.

For at vi skal kunne tinglyse pantet vårt elektronisk må du ha e-postadresse, og alle som eier boligen må ha BankID.

Når vi har registrert pantet vårt får du en e-post med en link. E-posten blir sendt fra signeringstjenesten@eiendomsinformasjon.no. Du åpner da linken og logger deg inn med din BankID. Dokumentet signeres da elektronisk. Alle som eier boligen må signere med sin egen BankID. Hvis du for eksempel eier boligen sammen med din ektefelle, må e-posten videresendes til din ektefelle som må logge seg inn med sin BankID. Dokumentet er ikke ferdig tinglyst før alle eiere av boligen har signert dokumentet elektronisk.

Når du har signert elektronisk, tar det 2-3 dager før pantedokumentet er tinglyst. Lånet er da klart til utbetaling, og vil normalt betales ut innen få dager.