Hva skjer med lånet mitt hvis jeg flytter?

For å få boliglån hos oss, må du bo i den finansierte boligen. Dersom du skal flytte må du gi oss beskjed.

Boliglånsordningen i SPK krever sikkerhet i egen bolig. Med egen bolig regnes bolig der du har, eller vil ha din folkeregistrerte adresse.

Skal du flytte fra boligen din må du gi oss beskjed. Lånet sies da opp med 3 måneders varsel. Du kan eventuelt søke om lån med sikkerhet i ny bolig.

Dispensasjon fra boplikten

Når du flytter, kan du få dispensasjon fra boplikten på inntil ett år. Du må søke skriftlig om dispensasjon. I særlige tilfeller kan vi innvilge fritak fra boplikten for lengre perioder. 

Flytte på grunn av beordring

Hvis du må flytte på grunn av beordring, gir vi fritak fra boplikten.

Ansatte i utenrikstjenesten

I den perioden du jobber i utlandet gis det fritak fra boplikten. Vi må ha kopi av vedtak/ansettelsesvilkår for beordringen.