Hva skjer med lånet hvis jeg slutter i statlig stilling?

Hvis du slutter/bytter jobb, og mister medlemskapet ditt i Statens pensjonskasse, mister du også retten til å beholde lånet ditt til ordinære vilkår. Du kan imidlertid beholde lånet til mindre gunstige vilkår. Renten blir oppjustert med to prosentpoeng og eventuell avdragsfrihet bortfaller. Dette skjer tre måneder etter varslet renteendring.

Hvis endrede vilkår ikke aksepteres, sies lånet opp med 3 måneders varsel.

Omstilling

Slutter du i stilling som følge av vedtak om omstilling, kan du beholde lånet ditt som om medlemskapet ditt var uendret. Du kan imidlertid ikke søke om nytt lån. Vi trenger dokumentasjon fra arbeidsgiver på vedtaket.

Permisjoner

Når du er i permisjon i henhold til Permisjonsavtalen i staten opprettholdes medlemskapet i permisjonen og du beholder lånet til vanlige vilkår. Det er arbeidsgiver som bestemmer om permisjonen er i henhold til Permisjonsavtalen eller ikke.

Overgang til pensjon

Du kan beholde lånet ditt hos oss til uendrede vilkår når du blir pensjonert fra stillingen med medlemskap i Statens pensjonskasse.

Tilbake i stilling med medlemskap i SPK

Hvis du begynner i en stilling med rett til medlemskap igjen, må du ta kontakt med oss så vi kan nedjustere renten med to prosentpoeng.

Send oss en e-post til stillingsendring@spk.no og merk henvendelsen med lånenummer.