Arbeidsgiver

Her finner du praktisk informasjon om administrering av pensjonsordningen og  endringer i regelverk. Du kan også logge inn i Min virksomhet hvor du kan sende pensjonsmelding, rapportere lønns- og stillingsdata og hente ut rapporter. Alle som har fått tildelt en rolle i Altinn, vil ha tilgang til relevant informasjon.

!

Arbeidsgiverportalen blir "Min virksomhet"

Arbeidsgivere kan nå logge inn på "Min virksomhet" og få tilgang til de samme verktøy og tjenester som tidligere lå i Arbeidsgiverportalen. Fram til utgangen av 2017 vil vi gradvis bygge om vår selvbetjeningsløsning for arbeidsgivere.