Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Styret

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har et eget styre. Styret har blant annet det overordnede ansvaret for at pensjonskassen har en tilfredsstillende økonomi og for at den administreres i henhold til de retningslinjer som er gitt fra Arbeidsdepartementet.

Dette inkluderer det overordnede ansvar for investeringsstrategien og overvåkningen av pensjonskassens kapitalforvaltning.

Det er styret som fastsetter den årlige reguleringen av pensjonene, samt foreslår endringer i premiesatsen for Arbeidsdepartementet.

Styrets sammensetning

Styret ledes av administrerende direktør i Statens pensjonskasse og består i tillegg av fire styremedlemmer med personlige varamenn.

Arbeidsdepartementet oppnevner styret for fire år av gangen, etter innstilling fra arbeidsgiverforeningene ved Virke, Spekter og arbeidstakerforeningene ved Farmaceutisk Forening og Farmasiforbundet.

Styremedlemmer:

 • Leder Finn Melbø - administrerende direktør i Statens pensjonskasse
 • Stein Gjerding - sjefsøkonom i Spekter
 • Ann Torunn Tallaksen - forhandlingssjef i Virke
 • Renate Messel Hegre - forhandlingssjef i Farmasiforbundet
 • Edvin Alten Aarnes - generalsekretær i Norges Farmaceutiske Forening

Syret møtes seks ganger i året.

Styremøter i 2015

 • 12. februar (saksliste)
 • 23. april
 • 4. juni
 • 27. august
 • 29. oktober
 • 10. desember

Oversikt over foreløpig dagsorden for styremøtene

Styremøter i 2014

Årsberetning

Årsberetningen for 2013

Du er kanskje også interessert i ...

Sist oppdatert: 26.02.2015