Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Styret

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har et eget styre. Styret har blant annet det overordnede ansvaret for at pensjonskassen har en tilfredsstillende økonomi og for at den administreres i henhold til de retningslinjer som er gitt fra Arbeidsdepartementet.

Dette inkluderer det overordnede ansvar for investeringsstrategien og overvåkningen av pensjonskassens kapitalforvaltning.

Det er styret som fastsetter den årlige reguleringen av pensjonene, samt foreslår endringer i premiesatsen for Arbeidsdepartementet.

Styrets sammensetning

Styret ledes av administrerende direktør i Statens pensjonskasse og består i tillegg av fire styremedlemmer med personlige varamenn.

Arbeidsdepartementet oppnevner styret for fire år av gangen, etter innstilling fra arbeidsgiverforeningene ved Virke, Spekter og arbeidstakerforeningene ved Farmaceutisk Forening og Farmasiforbundet.

Styremedlemmer:

 • Leder Finn Melbø - administrerende direktør i Statens pensjonskasse
 • Stein Gjerding - sjefsøkonom i Spekter
 • Vibeke H. Madsen - administrerende direktør i Virke
 • Renate Messel Hegre - forhandlingssjef i Farmasiforbundet
 • Edvin Alten Aarnes - generalsekretær i Norges Farmaceutiske Forening

Varamedlemmer:

 • Rune Huse Kristoffersen - avdelingsdirektør i Statens pensjonskasse - varamedlem for Finn Melbø
 • Kristin Juliussen - juridisk direktør - varamedlem for Stein Gjerding
 • Kim Nordlie - seniorrådgiver - varamedlem for Vibeke H. Madsen
 • Kjell Morten Aune - spesialrådgiver - varamedlem for Renate Messel Hegre
 • Wenche Sartori Eide - forhandlingssjef - varamedlem for Edvin Alten Aarnes

Syret møtes seks ganger i året.

Sakslister

Styremøter i 2014

 • 13. februar
 • 10. april
 • 5. juni
 • 28. august
 • 16. oktober
 • 11. desember

Oversikt over foreløpig agenda for styremøtene

Årsberetning

Årsberetningen for 2012

Du er kanskje også interessert i ...

Sist oppdatert: 03.01.2014